דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
עו"ס משפחה קהילתי ואלימות בגברים כללי פומבי 14/11/2022 30/11/2022
מנהל/ת בית ספר שש שנתי כללי פומבי 03/11/2022 15/11/2022
דרוש מהנדס למועצה כללי חיצוני 04/08/2022 26/07/2022
מהנדס הרשות כללי חיצוני 07/07/2022 28/07/2022
דרוש קב"ס 21/06/2022 05/07/2022
דרושים: פסיכולוג, מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת, פיזיוטרפיסט, מדריכה התפתחותית, מרפאה באמנות, עובד סוציאלי לגיל הרך כללי פומבי 11/05/2022 31/05/2022
דרושים רכז מקצועי ומדריך כללי פומבי 11/05/2022 31/05/2022
רכז מקצועי + גננת \ מורה כללי פומבי 11/05/2022 31/05/2022
דרוש מפקח יחידת עסקים כללי פומבי 11/05/2022 31/05/2022
דרוש מנהל יחידת עסקים כללי פומבי 11/05/2022 31/05/2022
דרוש/ה עובד סוציאלי קהילתי/ת חיצוני 16/03/2022 15/05/2022
דרוש/ה 2 משרות של עו"ס משפחה חיצוני 16/03/2022 15/05/2022
דרוש/ה עו"ס מלווה לצעירים – תוכנית יתד חיצוני 16/03/2022 15/05/2022
מכרז 01/2022 סגן מנהל מחלקת חינוך חיצוני 09/01/2022 20/01/2022
מנהל מחלקת הון אנושי כללי פנימי 20/12/2021 29/12/2021
מכרז מספר 32/2021 - דרוש/ה רכז/ת משפחתונים כללי חיצוני 18/11/2021 30/11/2021
נציג ציבור לועדת בחינה חיצוני 13/11/2021 12/12/2021
מכרז מס' 38.2021 מהנדס מועצה חיצוני 02/11/2021 09/12/2021
מכרז מס' 38.2021 מהנדס מועצה כללי חיצוני 05/10/2021 24/10/2021
מנהלת מעון-יום כללי חיצוני 01/09/2021 12/09/2021

חזור לדרושים כעת