סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 82022 28/12/2022
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 72022 02/10/2022
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 52022 27/06/2022
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 92021 26/12/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 102021 26/12/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 112021 26/12/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 72021 13/12/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 62021 13/12/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 112021 05/12/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 52021 24/10/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 62021 24/10/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 102021 17/10/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 92021 10/08/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 42021 27/06/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 82021 14/06/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 72021 01/06/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 62021 26/04/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 52021 08/04/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 42021 04/04/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 12021 21/03/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 12021 07/03/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 22021 01/03/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 32021 01/03/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 102020 03/12/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 92020 02/11/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 82020 17/09/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 72020 29/07/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 6 28/06/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 17/05/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 5 17/05/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 30/01/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 22/01/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 19/12/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 19/12/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 17/12/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 17/12/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 25/10/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 16/10/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 22/07/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 04/07/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 12/06/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 13/05/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 09/05/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 04/05/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 12/03/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 19/01/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 04/01/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 01/01/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 20/07/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 19/07/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 19/07/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 10/07/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 09/07/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 05/07/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 09/03/2017
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 08/04/2016
פרוטוקול ועדת התקשרות מס' 0 09/03/2016
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 09/03/2016
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 0 02/03/2016
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 0 29/02/2016
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 0 11/02/2016
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 0 08/02/2016