שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
הצעת מחיר עבור ניהול ופיקוח - פרויקטים בלקיה בקשה להצעת מחיר 04/12/2022 15/12/2022
הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה מכרזים 24/11/2022 08/12/2022

עבור לארכיון המכרזים