שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
שירותי אחזקה וטיפול שוטף במזגנים במוסדות המועצה -- מכרז מס' 18/2023 מכרזים 28/05/2023 08/06/2023
שיקום כבישים ומדרכות , קירצוף וריבוד ברחבי היישוב , מכרז מס' 17/2023 מכרזים 25/05/2023 08/06/2023

עבור לארכיון המכרזים