חוק חופש המידע
חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 כל תושב רשאי להגיש בקשה לקבלת מידע אודות המועצה בהתאם לחוק זה, המגדיר בפירוט את נהלי הטיפול בבקשות.

הממונה על מימוש חוק זה בלהבים היא מזכירת המועצה.

למילוי טופס בקשת מידע בהתאם לחוק חופש המידע כעת לחצו כאן

שינוי במשטר האגרות – משרד המשפטים

 

דו"ח אינטרנטי לשנת 2018

דוח שנתי אינטרנטי - 2018.pdf