לוגו לקיה יוצרת שינוי

 

פרוייקט "לקיה יוצרת שינוי" הינו פרוייקט אסטרטגי שנוצר ומתקיים בשיתוף פעולה בין הרשות המקומית לחברה האזרחית, ובין מטרותיו: שיפור יכולות הרשות המקומית, עידוד שיתוף אזרחי בתהליכי הרשות, עידוד של עשייה משותפת מתוך למידה ותכנון לטווח הארוך.

 

 

רקע:

הפרוייקט נולד בשנת 2017 במסגרת קול קורא של המשלחת של האיחוד האירופי במדינת ישראל (European Union Delegation to the state of Israel) ל"שיפור תרומת הרשויות המקומיות לתהליכי ממשל ופיתוח כתנאי מקדים לחברה פתוחה ושוויונית".

מתוך ראיית הצורך בחיזוק השותפויות וההזדמנויות הניצבות בפני המועצה המקומית לקיה, נוצר שיתוף פעולה עם עמותת "שתי"ל – הקרן החדשה לישראל" ועם עמותת "במקום – מתכננים למען זכויות תכנון" והוחלט על צעידה משותפת להגשת הקול הקורא ועל מחויבות לתהליך תלת שנתי.

3 רגלי הפרוייקט:

הוחלט כי למועצה יש צורך ב-3 כיווני פעולה עיקריים:

 1. תכנון אסטרטגי – הקמת יחידה אסטרטגית למועצה, שתהווה מוקד חשיבה על יעדי היישוב לטווח הארוך. ארגון של הנתונים והידע, חדשנות, קידום שיתופי פעולה ובעיקר חשיבה קדימה, שהיא מעבר לכאן ועכשיו, על מנת לתת ליישוב ותושביו מענה רחב יותר. פיתוח כלכלי – כיוון פעולה הנגזר מכיוון הפעולה האסטרטגי. הדרך של הרשות המקומית לפתח כלים לעצמאות כלכלית דרך הגדלת מקורות ההכנסה של הרשות, וחיזוק הכלכלה המקומית המקיימת: חיזוק המסחר המקומי, עסקים מקומיים ובעלי עסקים מקומיים, תעסוקת נשים ועוד.
 2. פיתוח מרחבי – מטרות הקול הקורא תאמו לתהליך גדול נוסף שעברה הרשות בשנים אלה: כתיבת תכנית המתאר הכוללנית החדשה ללקיה. ליווי המועצה בהשתתפותה במהלך כתיבת התכנית מחזק את הרגליים האחרות בפרוייקט (תכנון אסטרטגי ופיתוח כלכלי), מביא לשיתוף התושבים בעיצוב גורלם, ונותן הזדמנות למתן מענה בסוגיות מהותיות הנוגעות לעתיד היישוב.
 3. שיתוף ציבור - יצירת מודעות ומעורבות של תושבי לקיה בתהליכי הפיתוח של היישוב, תוך הגברת המעורבות החברתית והתאמת תכנית המתאר הכוללנית לצרכי התושבים. 

שותפים:

מה נעשה עד כה? (לחצו על הקישורים לתמונות)

 • למידת מנהלים על תכנון אסטרטגי
 • הקמת יחידה אסטרטגית למועצה
 • למידת מנהלים על כלכלה מקומית מקיימת
 • פגישות וכנסים לקידום תחום התיירות ביישוב
 • "יזמיות 31" – כנס נטוורקינג בין יזמיות בדואיות ויהודיות במרחב כביש 31 (בשת"פ עם עמותת "ינאביע" ורשויות מקומיות באזור)
 • ליווי כתיבת תכנית האב הכלכלית ליישוב ל-10 השנים הקרובות
 • מיפוי תכניות לקידום פתרון למשפחות חסרות קרקעות ביישוב
 • פורום תושבים לדיון על חלופות תכנית המתאר